OULU

Vanhantullinkatu 4, 3. krs., 90100

Sari Nousu

 • Neurologiset, neuropsykiatriset ja psykiatriset nuoret ja aikuispotilaat
 • Neuropsykologinen kuntoutus
  • Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
  • Kelan harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus
  • hyvinvointialueiden, vakuutusyhtiöiden yms. maksamat kuntoutukset sekä itsemaksavat potilaat
 • Neuropsykologiset tutkimukset
 • Potilastyönohjaus
 • sähköposti etunimi.sukunimi[at]vitamind.fi
 • Kelan vaativan kuntoutuksen vaatimusten mukaiset tiedot
  • Työkokemus psykologina 2006 lähtien, neuropsykologisen ryhmäkuntoutuksen kokemusta 2008 lähtien, neuropsykologisen yksilökuntoutuksen kokemusta vuodesta 2014 lähtien
  • Koulutusten kautta hankittu erityisosaaminen: neurologia (erityisesti aivoverenkiertohäiriöt, päävammat, MS -tauti), neuropsykiatria (erityisesti kehitykselliset oppimisvaikeudet, ADHD, autismikirjo) ja psykiatria (mieliala, ahdistus, psykoosit, addiktiot, persoonallisuushäiriöt, uupuminen), CRT -koulutus, Motivoiva haastattelu
  • Pääasiallinen kohderyhmä nuoret yli 16 v. ja aikuiset
  • Kielitaito kuntouttajana suomi ja englanti
  • Ei käytössä puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiokeinoja

Sari Nousu

Neuropsykologian erikoispsykologi PsL, Kela-/kouluttaja-/työnohjaajapätevyys

020 1550 986