Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit

Teemme laaja-alaisesti psykologisia ja neuropsykologisia tutkimuksia ja arviointeja erilaisille asiakasryhmille, erilaisiin tarpeisiin.

Psykologisessa tutkimuksessa asiakkaan psyykkistä toimintakykyä selvitetään keskustelun, havainnoinnin ja erilaisten testimenetelmien avulla. Psykologisesta tutkimuksesta kirjoitetaan aina juridisesti sitova lausunto.

Psykologisia ja neuropsykologisia tutkimuksia tarvitaan monenlaisten psyykkiseen toimintakykyyn liittyvien sairauksien ja tilojen erotusdiagnostiikan tukena ja esimerkiksi kuntoutussuositusten tekemiseksi.

Meidän kautta saat tarvitsemasi psykologiset tai neuropsykologiset tutkimukset niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Tutkimukset voidaan tehdä tuntityönä tai kiinteään hintaan etukäteen sovitusti. Useimmiten kannattaa hankkia tutkimusta varten lähete ja tutkimuspyyntö lääkäriltä. Lähete auttaa tutkimuksen kohdentamisessa. Lääkärin lähetettä tarvitaan myös Kela-korvausta varten ja esim. vakuutusyhtiön korvauksen saamiseksi. Lisäksi se parantaa tehdyn tutkimuksen vaikuttavuutta tutkimuksen teon jälkeen jatkohoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Ota yhteyttä Tatuun niin suunnitellaan tarkoituksenmukaiset tutkimukset sinulle, läheisellesi tai asiakkaallesi.