Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on osa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on lievittää aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia. Neuropsykologisella kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan itsenäistä toimintakykyä ja työkykyä, vähentämään riippuvuutta muiden avun tarpeesta, kohentamaan elämänlaatua ja auttamaan vaikeuksiin sopeutumisessa. Neuropsykologinen kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti neuropsy- kologisen tutkimuksen perusteella.

Neuropsykologisen kuntoutuksen työskentelymuotoja voivat olla

  • Tiedon jakaminen ja ohjaus
  • Tiedonkäsittelytoimintojen ja käyttäytymisen kohentaminen harjoittelemisen avulla
  • Korvaavien toimintatapojen harjoittaminen
  • Ulkoisten apuvälineiden käyttämisen opettelu ja ympäristön muokkaaminen
  • Terapeuttinen läsnäolo, psykoterapeuttinen työstäminen ja uudelleen suuntautumisen tukeminen
  • Yhteistyö läheisten kanssa
  • Vertaistuen piiriin ohjaaminen, yhteisön tukimuotoihin ja verkostoihin ohjaaminen

Aloitteen neuropsykologiseen kuntoutukseen tekee yleensä tutkimuksen tehnyt neuropsykologi ja hoitava lääkäri.

- lähde: Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen esite