Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus

Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus on neuropsykologin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa otetaan huomioon tiedonkäsittelyn toimintojen kehitys ja kehityksellisten ongelmien erityispiirteet eri ikävaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteina ovat lapsen ja nuoren toiminta- ja oppimiskyvyn parantaminen ja ylläpitäminen. Lisäksi kuntoutuksella pyritään tietoa ja tukea antamalla vahvistamaan lapsen / nuoren ja perheen valmiuksia tulla toimeen erityisvaikeuksien kanssa, löytää keinoja korvata niiden aiheuttamia toiminnallisia haittoja ja ylläpitää lapsen myönteistä, realistista minäkuvaa ja uskoa arjessa selviämisestä. Kuntoutus, sen tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti neuropsykologisen tutkimuksen perusteella. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa korostuvat lapsen / nuoren kanssa työskentelyn lisäksi lähipiirin eli perheen ja opettajien tukeminen ja ohjaus.

lähde: Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen esite.