Kelan vaativa kuntoutus Vitamindissa

Kela edellyttää seuraavien vaativaa kuntoutusta koskevien tietojen olevan helposti löydettävissä verkkosivuilla. Ole hyvä.

Sopimukseen sisältyvät toimipisteet yhteystietoineen

 • Rovaniemi

Aallonkadun toimipiste

Yhteystiedot: Vitamind Oy, Aallonkatu 2 B 10, 96200 Rovaniemi, p. 020 1550 990

Sopimuksen mukainen terapiapalvelu ja sen viitekehys: Neuropsykologinen kuntoutus (aikuiset)

Sopimuksen mukaista terapiaa toteuttavat terapeutit: Tatu Kauranen

Tieto sopimuksen mukaista terapiaa toteuttavista terapeuttien työkokemuksesta, koulutusten kautta hankitusta erityisosaamisesta, pääasiallisesta kohderyhmästä, kielitaidosta ja puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiokeinoista: Ks. yst. ko. terapeuttien esittelysivut, linkit yllä.

Valtakadun toimipiste

Yhteystiedot: Vitamind Oy, Valtakatu 4 B 2, 96100 Rovaniemi, p. 020 1550 990

Sopimuksen mukainen terapiapalvelu ja sen viitekehys: Psykoterapia (lapset, nuoret ja aikuiset/traumapsykoterapeuttinen viitekehys), psykoterapia (aikuiset/kognitiivis-analyyttinen viitekehys), neuropsykologinen kuntoutus, (lapset ja nuoret), neuropsykologinen kuntoutus (aikuiset)

Sopimuksen mukaista terapiaa toteuttavat terapeutit: Tatu Kauranen, Viveka Kauranen, Tiina Rastas, Saara Suomalainen

Tieto sopimuksen mukaista terapiaa toteuttavista terapeuttien työkokemuksesta, koulutusten kautta hankitusta erityisosaamisesta, pääasiallisesta kohderyhmästä, kielitaidosta ja puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiokeinoista: Ks. yst. ko. terapeuttien esittelysivut, linkit yllä.

 • Oulu

Vanhantullinkadun toimipiste

Yhteystiedot: Vitamind Oy, Vanhantullinkatu 4, 3. krs, 90100 Oulu, p. 020 1550 990

Sopimuksen mukainen terapiapalvelu ja sen viitekehys: Neuropsykologinen kuntoutus (aikuiset)

Sopimuksen mukaista terapiaa toteuttavat terapeutit: Marika Harila, Jiri Lahti, Tatu Kauranen, Sari Nousu, Laura Vaskivuo

Tieto sopimuksen mukaista terapiaa toteuttavista terapeuttien työkokemuksesta, koulutusten kautta hankitusta erityisosaamisesta, pääasiallisesta kohderyhmästä, kielitaidosta ja puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiokeinoista: Ks. yst. ko. terapeuttien esittelysivut, linkit yllä.

Terapian toteuttamispaikat

Kuntoutus ja terapia toteutuvat pääsääntöisesti vastaanottokäynteinä siinä toimipisteessä, johon kuntoutuspäätös on tehty. Lisäksi yksilöllisen tarpeen ja harkinnan mukaan käyntejä voidaan toteuttaa etäyhteyden välityksellä, kotikäynteinä, tai muussa yhteisesti sovittavassa, palvelukuvauksen ja lainsäädännön ehdot täyttävässä paikassa.

Terapiassa hyödynnettävät laitteet

Psykologisissa hoito- ja kuntoutusmuodoissa laitteiden rooli on vähäinen, eikä niitä säännönmukaisesti käytetä. Kuntoutuksessa ja terapiassa voidaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan käyttää erilaisia apuvälineitä, esimerkkinä neuropsykologisessa kuntoutuksessa tietokoneavusteiset harjoitteet oiretiedostuksen tukemisessa.

Jonotilanne yksilöterapioissa

Alla näet ajantasaisen jonotilanteemme. Huomioi, että alla olevat tiedot ovat suuntaa antavia. Jokainen terapia ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutuu yksilöllisesti, minkä vuoksi jotkut terapiat ja kuntoutukset loppuvat aikaisemmin ja jotkut myöhemmin kuin etukäteen arvioidaan. Sen vuoksi tarkan ja luotettavan aika-arvion antaminen voi olla haastavaa. Jos haluat tietää tarkemmin, ota yhteys Tatuun.

 • Psykoterapia (aikuiset)
  • Vapaat paikat: EI
  • Vapautuvat paikat: ALKUVUOSI 2024
 • Psykoterapia (lapset ja nuoret)
  • Vapaat paikat: EI
  • Vapautuvat paikat: ALKUVUOSI 2024
 • Neuropsykologinen kuntoutus (aikuiset)
  • Vapaat paikat: KYLLÄ
  • Vapautuvat paikat: HETI
 • Neuropsykologinen kuntoutus (lapset ja nuoret)
  • Vapaat paikat: KYLLÄ
  • Vapautuvat paikat: HETI

Allergisten asiakkaiden huomioiminen ja eläimet

Toimipisteisiimme ei pääsääntöisesti tuoda eläimiä. Työntekijät tekevät työnsä tuoksuttomina. Tilat siivotaan tuoksuttomilla pesuaineilla. Jos esim. avustajakoiran ottaminen mukaan vastaanotolle on tärkeää, sovi asiasta ja menettelystä etukäteen kuntouttajan kanssa.